Back to the forum: SNK - Neo Geo Pocket

 Shougi no Tatsujin (Japan)
 
Argument: Generic , Reference: 0011 , Closed by: xuom2
filipe_figueredo @ 2017-07-29 20:41:16

Actual name: Shougi no Tatsujin (Japan)
Change to: Shogi no Tatsujin (Japan)


References : https://www.gamefaqs.com/neo/565687-shogi-no-tatsujin
and https://www.igdb.com/games/shogi-no-tatsujin

Definition of Shogi:
https://en.wikipedia.org/wiki/Shogi